FAQ: Bødetyper og -takster

Bødetakster

Har du helt styr på de forskellige bødetyper og bødetakster i den danske færdselslov? Få et overblik over de mest almindelige punkter i loven, som fører til bøder og høje bødetakster.

N.O. Jensen vil det bedste for dig og din bil. Det gælder ikke kun, når du er ved at købe bil, eller når bilen skal på værksted. Det gælder før, under og efter. Vi ved, at bødetyper og bødetakster er et emne, som der altid bliver spurgt til. Af samme grund ønsker vi at give dig et let overblik over de forskellige bødetyper og bødetakster.

BEMÆRK: Du skal altid holde dig til loven, og vi vil gerne henvise dig til politiet, hvis du har konkrete spørgsmål til din bøde eller bødetakst.

Indlægget er udelukkende et skriv, som gør dig klogere på bødetyper og bødetakster inden for den danske færdselslov.

Færdselsloven

Færdselsloven er en central lov i Danmark, som opretholder trafiksikkerheden og sikrer trafikafviklingen på de danske veje. Færdselsloven består af en række regler for, hvordan du skal gebærde dig i trafikken og en række krav til standen på dit køretøj. Følger du ikke reglerne, udstedes der bøder med forskellige bødetakster.

Det er vigtigt at huske, at færdselsloven gælder både bilister, fodgængere og cyklister. I kommende afsnit gennemgår vi nogle af de love, der fylder mest i danskernes hverdag – på godt og ondt. Vi begrænser vores indlæg til at behandle bødetyper og bødetakster, der er relateret til overtrædelser af loven i forbindelse med personbiler.

Overblik over indhold i indlægget

 • For høj hastighed
 • Parkeringsbøder
 • Promillekørsel
 • Uopmærksomhed i trafikken
 • Mobiltelefon under kørsel
 • Brugen af sele
 • Anvisning for færdsel
 • Signaler og tegn
 • Fejl på bilen
 • Overhaling og vigepligt
 • Lysføring
 • Dokumentation

For høj hastighed = fartbøder

Vi kan lige så godt starte med fartbøder, da det er bødetypen og bødetaksten, som danskerne spørger mest ind til. Og med over 1.000 fartbøder udstedt dagligt i Danmark, giver det jo meget god mening.

Fartbøder gives, når du overskrider fartgrænsen, som er angivet på vejens skilte. Politiet udsteder fartbøder ved hjælp af fotovogne, fotobokse og andre typer af hastighedsmålere. Derudover udsteder politiet naturligvis også fartbøder ved selv at observere hastighedsforseelser. Bødetakster varierer afhængigt af, hvor forseelsen er begået, og i hvilket omfang hastighedsgrænsen er overskredet.

Procentsats: Hvor høj hastighed giver bøde, klip og frakendelse af kørekort?

 • Fartbøder
  Du “nøjes” med en fartbøde, hvis du kører op til 29% for stærkt.
 • Klip i kørekort
  Du får et klip i kørekortet, hvis du kører mere end 30% for stærkt.
  Hvis du får tre klip i kørekortet, får du frataget kørekortet ubetinget og skal op til en ny køre- og teoriprøve.
 • Betinget frakendelse af kørekort
  Du får betinget frakendelse af kørekortet, hvis du kører 61% til 100% for stærkt
 • Ubetinget frakendelse af kørekort
  Du får en ubetinget frakendelse af kørekortet, hvis du kører 101%< for stærkt.

fartbøder

Bødetakster for overskredet hastighedsgrænse – 2023

Bødetakster for fartbøder – 50 km/t
 • 51-59 km/t = Fartbøde: 1.200,-
 • 60-64 km/t = Fartbøde: 1.800,-
 • 65 km/t = Fartbøde: 3.000,- (inkl. klip i kørekort)
 • 66-69 km/t = Fartbøde: 3.600,- (inkl. klip i kørekort)
 • 70-79 km/t = Fartbøde: 4.800,- (inkl. klip i kørekort)
 • 80-101 km/t = Fartbøde: 4.800–7.800,- (inkl. betinget frakendelse af kørekort)
 • 101< km/t = Fartbøde: 10.200,- (inkl. ubetinget frakendelse af kørekort)
Bødetakster for fartbøder – 80 km/t
 • 81-95 km/t = Fartbøde: 1.200,-
 • 96-103 km/t = Fartbøde: 1.800,-
 • 104 km/t = Fartbøde: 3.000,- (inkl. klip i kørekort)
 • 105-111 km/t = Fartbøde: 3.600,- (inkl. klip i kørekort)
 • 112-127 km/t = Fartbøde: 4.200,- (inkl. klip i kørekort)
 • 128 km/t = Fartbøde: 4.800,- (inkl. klip i kørekort)
 • 129-161 km/t = Fartbøde: 4.800-10.200,- (inkl. betinget frakendelse af kørekort)
 • 161< km/t = Fartbøde: 10.200,- (inkl. ubetinget frakendelse af kørekort)
Bødetakster for fartbøder – 110 km/t
 • 111-131 km/t = Fartbøde: 1.200,-
 • 132-139 km/t = Fartbøde: 1.800,-
 • 140-142 km/t = Fartbøde: 3.000,-
 • 143 km/t = Fartbøde: 3.600,-
 • 144-149 km/t = Fartbøde: 4.200,- (inkl. klip i kørekort)
 • 150-153 km/t = Fartbøde: 4.800,- (inkl. klip i kørekort)
 • 154-159 km/t = Fartbøde: 6.000,- (inkl. klip i kørekort
 • 160-199 km/t = Fartbøde: 6.000-10.800,- (inkl. betinget frakendelse af kørekort)
 • 200< km/t = Fartbøde: 11.400,- (inkl. ubetinget frakendelse af kørekort)
Bødetakster for fartbøder – 130 km/t
 • 130-139 km/t = Fartbøde: 1.200,-
 • 140-149 km/t = Fartbøde: 2.400,-
 • 150-155 km/t = Fartbøde: 3.000,-
 • 156-159 km/t = Fartbøde: 3.600,-
 • 160-199 km/t = Fartbøde: 6.000-8.400,- (inkl. betinget frakendelse af kørekort)
 • 200+ km/t = Fartbøde: 9.000,- (inkl. ubetinget frakendelse af kørekort)

Parkeringsbøder

Parkeringsbøder er noget af det mest adspurgte. Vi danskere betaler efterhånden 1 milliard kroner i parkeringsafgifter årligt. Så kan du jo begynde at regne på, hvor mange parkeringsbøder der årligt udstedes.

Lige nu (2023) ligger de kommunale parkeringsbøder på følgende takt:

 • Kommunal parkeringsbøde: 510 kr.

Dette er bøden, hvis du overtræder de kommunale parkeringsregler. Eksempelvis hvis du parkerer på fortovet eller mindre end 10 meter fra en tværgående kørebane. Der er dog forseelser, som udløser dyrere, kommunale parkeringsbøder:

 • Ulovlig parkering på en handicapparkeringsplads koster 1.020 kr.
 • Parkering foran en indkørsel eller udkørsel koster: 1.020 kr.

Bødetakster kan ændre sig løbende og kan variere fra kommune til kommune. Find din kommunes lokale regler og bødetakster lige her.

parkeringsbøder

Foruden de kommunale parkeringsbøder kan du også få private parkeringsbøder. Det vil sige parkeringsbøder, som udstedes af en privat udbyder, såsom Q-Park. Her kan bødetakster variere fra firma til firma.

 • Eksempelvis steg Q-Parks kontrolafgift fra 795,- til 830,- i 2022.

Derudover vil forkert brug af handicappladser koste dig 1.660,- hos Q-Park (info hentet fra Q-Park).

Spirituskørsel

Spirituskørsel refererer til kørsel, hvor du har drukket for meget alkohol i forhold til at køre bil.

 • I Danmark ligger promillegrænsen på 0,5. Har du en højere promille, er der tale om spirituskørsel.
Hvilken konsekvens har det at køre spirituskørsel?

Spirituskørsel er en meget alvorlig forseelse, så de pågældende bødetakster er selvfølgelig også derefter.

Promille: 0,51 – 1,2

Du får betinget frakendelse af dit kørekort og skal gennemføre en ny teoriprøve og køreprøve. Du skal også til et obligatorisk 12-timers-kursus om alkohol og trafik. Derudover får du en prøvetid på 3 år.

Bøden

Bøden lyder på én månedsløn gange med din promille.
– fx. 15.000 kr. (løn · netto) x 1,2 (promille) = 18.000 kr. i bøde

Promille: 1,21 – 2,0

Du får 3 års ubetinget frakendelse af dit kørekort og skal gennemføre en ny teori- og køreprøve for at få kørekortet igen efter frakendelsen. Også her skal du gennemføre et 12-timers-kursus om alkohol og trafik. Prøvetiden lyder ved denne promille på 5 års prøvetid.

Bøden

Bøden lyder på én månedsløn gange med din promille.
– fx. 15.000 kr. (løn · netto) x 2,0 (promille) = 30.000 kr. i bøde

Promille: 2,01-3,0

Du får 3-5 års ubetinget frakendelse af dit kørekort. Du får 20 dages betinget fængsel. Du får konfiskeret bilen. Og du skal også her tage en ny teori- og køreprøve. 5 års prøvetid ved denne promille.

Bøden

Bøden lyder på én månedsløn gange med din promille.
– fx. 15.000 kr. (løn · netto) x 3,0 (promille) = 45.000 kr. i bøde

Mobiltelefon under kørsel

Mobiltelefonen er blevet en integreret del af vores hverdag. Vi tjekker nyheder, mails og sociale medier på telefonen, mens vi ser film, mens vi spiser og desværre alt for ofte også, mens vi kører i bil. Det er naturligvis forbudt, og derfor bliver du også straffet for handlingen:

 • Bødetakster og konsekvens

Bruger du telefonen håndholdt, mens du kører i bil, får du en bøde på: 1.500 kr. + 500 kr. til Offerfonden. Det vil sige, at du skal punge ud med 2.000 kr. Du får også 1 klip i kørekortet for at bruge din mobiltelefon, mens du kører i bil.

Det skal siges, at straffen gives for uopmærksomhed i trafikken. Af samme grund er det ikke kun mobiltelefonen, som udløser denne straf. Du må heller ikke indtaste noget på dit smartwatch eller finde et spil til barnet på din iPad.

Husk sikkerhedsselen – og børnene

Nu er det efterhånden 50 år siden, at sikkerhedsselen blev et lovkrav, så der er altså ingen undskyldning for at glemme sikkerhedsselen længere.

 • “Glemmer” du at bruge selen, koster det dig 1.500 kr. i bøde + 500 kr. til Offerfonden. Det vil sige 2.000 kr. i alt.

Dette er en af de bødetakster, der ikke kun gælder personen, som sidder bag rattet. Du får samme bøde, hvis du sidder på bagsædet uden sikkerhedssele. Når det er sagt, er det udelukkende førerens pligt, at børn under 15 år er spændt ordentligt fast.

Børn

For børn under 135 cm gælder det, at de skal være spændt fast i overensstemmelse med det sikkerhedsudstyr, der er godkendt til barnets højde og vægt.

 • Hvis du ikke har styr på disse regler koster det dig et klip i dit kørekort og en bøde på 2.000 kr.

bødetakster-stop

Flere bødetakster – kort overblik

Vi har nu gennemgået nogle af de mest adspurgte bødetakster. Der er naturligvis mange flere, såsom:

Anvisning for færdsel
Heri findes overskridelser af pile, kørselsretning, spærrelinje, lysregulering og meget mere.
– Bødetakster fra 1.000 kr. – 2.000 kr.

Signaler og tegn
Heri findes manglende brug af signalering eller overdreven brug af signalering.
– Bødetakster på 1.000 kr.

Fejl på bilen
Heri dækslitage som overskrider lovgivningen, uvirksom håndbremse, defekt lyddæmper og meget mere.
– Bødetakster fra 1.000 kr. – 1.500 kr.

Overhaling og vigepligt
Heri findes højre-overhaling og overtrædelse af vigepligt.
– Bødetakster på 2.000 kr.

Lysføring
Heri findes forkert eller mangelfuldt brug af lygter.
– Bødetakster på 1.000 kr.

Manglende registrering og dokumentation
Heri findes mangelfuld dokumentation, kørsel uden kørekort, ulæselig nummerplade og meget mere, som relaterer til manglende registrering, forsikring eller anden dokumentation.
– Bødetakster på 1.000 kr.

Politiet har selv et meget godt overblik, som de kalder BØDETABEL. Her kan du finde alle de ovennævnte bødetakster og flere til.

N.O. Jensen – Vi vil det bedste for dig og din bil

N.O. Jensen er Nordjyllands største bilhus. Vi er dit lokale bilværksted og din lokale bilforhandler. Hos os kan du finde en række kendte bilmærker: Mazda, Suzuki, Hyundai og Aiways samt et stort udvalg af lettere brugte biler. Vores erfarne sælgere og teknikere står altid klar til at rådgive og hjælpe dig med alt, der relaterer til biler. Dog vil vi alligevel anbefale, at du finder svar hos politiet, hvis du har spørgsmål til specifikke bøder og bødetakster.

N.O. Jensen – Pas på dig selv og dine medtrafikanter

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag tilbud og nyheder direkte i din indbakke!