N.O. Jensen A/S styrker ledelsen

Hos N.O. Jensen A/S, et af Nordjyllands førende bilhuse, styrker man nu for alvor virksomheden til en endnu stærkere position på markedet gennem en strategisk og ledelsesmæssig oprustning.

Hos den familiedrevede virksomhed på Hattemagervej har man siden 1993 oplevet brødrene Lars Bohl og Søren Bohl Nielsen i spidsen for virksomhedens drift og udvikling. Virksomheden er i den periode vækstet til idag at beskæftige godt 66 medarbejdere og rumme 3 bilmærker, samt et utal af brugte- og demobiler. At virksomheden har klaret sig godt gennem både op- og nedgange i bilmarkedet er en styrke, og tiden er nu inde til at man yderligere vil sikre virksomhedens fremtidige drift, udvikling og position i markedet.

Ny direktør til den daglige drift
Fra ledelses- og bestyrelsesmæssig side har man derfor truffet nogle overordnede strategiske beslutninger, som skal medvirke til at N.O. Jensen A/S vil stå endnu stærkere som fremtidens bilhus. Blandt andet betyder det, at virksomhedens nuværende administrerende direktør, Søren Bohl Nielsen, får en stærk samarbejdspartner i det daglige strategiske og ledelsesmæssige arbejde. ”Vi har gennem de senere år oplevet en udvikling i bilbrancen som gør, at kunder, såvel som importører, stiller større krav til deres bilforhandlere. Det er en helt naturlig udvikling i markedet, og netop derfor optimerer og udvikler vi kontinuerligt på vores processer og effektivitet, også i forhold til den høje service, som vi fortsat skal levere til vores kunder” fortæller administrerende direktør hos N.O. Jensen A/S, Søren Bohl Nielsen. ”For at sikre udviklingen af den postitive vækst vi befinder os midt i, og for at bibeholde den kultur vi har i huset, har vi gennem længere tid ønsket at styrke ledelsen, og dermed skabe et solidt fundament for det hold, der fremadrettet skal styre virksomheden i den ønskede retning” slutter han.

Pr. 1. december har man derfor ansat Heine R. Hansen, som direktør hos N.O. Jensen A/S. Heine kommer med en baggrund fra leasingbranchen, og både hos bestyrelsen og ledelsen ser man frem til at imødegå fremtiden i styrket form. ”Strategisk funderet har de seneste års udvikling givet anledning til at vi har ønsket at sadle lidt om, og styrke ledelsen med en udefrakommende kapacitet, som kan medvirke til at føre virksomheden sikkert ind i en mere digital og samtidig salgs- og serviceorienteret fremtid” forklarer bestyrelsesformand hos N.O. Jensen A/S, Finn Bødtker.
”Heine er helt klart den kapacitet vi havde håbet på at kunne tilføre virksomheden, og vi føler os sikre på, at han er den rette mand til, i samarbejde med den nuværende ledelse, at styre N.O. Jensen A/S mod en endnu stærkere markedsposition”, slutter han.

Ny digital tidsalder
Den nye ledelsesmæssige oprustning ses som en vigtig proces i virksomhedens fremadrettede strategi, og for den nye direktør bliver det en spændende opgave. ”Jeg har et indgående kendskab til bilbranchen, og jeg ser frem til at være med i front, når vi skal føre virksomheden ind i en ny og bl.a. mere digital tidsalder. Med de kapaciteter vi allerede har i huset, og de planer vi har for fremtiden, vil vi helt sikkert nå i mål” udtaler den nye direktør, Heine R. Hansen. ”Jeg føler mig overbevist om at Søren og jeg sammen med husets øvrige ledelse og medarbejdere, kan løfte i flok og skabe de nødvendige og ønskede resultater.” slutter han.

Hos N.O. Jensen A/S byder man den nye ledelsesmæssige struktur velkommen, og ser frem til at imødegå fremtiden i styrket form. Gennem et styrket samarbejde og en fælles intention om at ville det bedste for kunderne og deres biler, ser man frem til også fortsat at kunne yde kunderne den velkendte høje grad af serivce.

For yderligere kommentarer: Finn Bødtker, bestyrelsesformand, tlf. 4080 3530, eller Søren Bohl Nielsen, administrerende direktør, 4043 7980

Ny direktør hos N.O. Jensen A/S Heine R. Hansen og adm. direktør Søren Bohl Nielsen